Thời gian làm việc chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016

Tháng Bảy 29, 2015 2:44 chiều

Sáng thứ Sáu, đúng 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2015 tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại trường để họp hội đồng chuẩn bị cho năm học mới 2015 – 2016