Liên hệ

Trường Tiểu học Dương Phong

Địa chỉ: thôn Tổng Ngay – xã Dương Phong – huyện Bạch Thông – Tỉnh Bắc Kạn

Email: c1duongphong.pgdbachthong@backan.edu.vn hoặc huuvuong420@gmail.com

Điện thoại: 0985345567