THỜI KHÓA BIỂU ; Năm học 2015 – 2016

Tháng Mười Một 15, 2015 10:45 sáng
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠCH THÔNG      THỜI KHÓA BIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG PHONG
         Năm học 2015 -2016
Thứ LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP 5
Sáng Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
Thứ Hai Chào cờ SHCM,       Họp HĐ Chào cờ SHCM,       Họp HĐ Chào cờ SHCM,       Họp HĐ Chào cờ SHCM,       Họp HĐ Chào cờ SHCM,                 Họp HĐ
Tiếng việt Toán Thể dục Toán Toán
Tiếng việt Thể dục Toán Tập đọc Tập đọc
Đạo đức Tập đọc Tập đọc Âm nhạc Tiếng anh
Tập đọc Tập đọc Khoa học Đạo đức
Thứ Ba Toán Ôn Toán Toán Ôn Tiếng việt Toán Mĩ thuật Toán Lịch sử Thể dục HĐNGLL
Tiếng việt Mĩ thuật Kể chuyện Ôn Toán TNXH Ôn Toán LT và Câu Thể dục Toán Ôn Toán
Tiếng việt Ôn Tiếng việt Chính tả HĐNGLL Đạo đức Ôn Tiếng việt Kể chuyện Mĩ thuật Khoa học Ôn Tiếng việt
HĐNGLL Mĩ thuật Tập viết Địa lí LT và Câu
Đạo đức Kể chuyện
Thứ Tư Toán Âm nhạc Toán Ôn Toán Toán Ôn Toán Toán Ôn Tiếng việt Toán Lịch sử
Tiếng việt Thủ công Tập đọc Ôn Tiếng việt Tập đọc Ôn Tiếng việt Tập đọc Ôn Toán Tập đọc Thể dục
Tiếng việt TNXH Tập viết Ôn Tiếng việt Thủ công Ôn Tiếng việt Tập làm văn Thể dục Tập làm văn Mỹ thuật
Ôn TV Đạo đức Chính tả Khoa học Âm nhạc
HĐNGLL
Thứ Năm Thể dục Ôn Toán Toán TNXH Toán Tiếng anh Toán Ôn Tiếng việt Khoa học Ôn Toán
Toán Ôn Tiếng việt Thể dục Thủ công LT và câu Thể dục Tập làm văn Ôn Toán Toán Ôn Tiếng việt
Tiếng việt SH Đội LTvà câu SH Đội TNXH SH Đội Tiếng Anh SH Đội LT và câu SH Đội
Tiếng việt Chính tả Tiếng anh LT và câu Chính tả
HĐNGLL Kỹ thuật
Thứ Sáu Toán Luyên HS, Phụ đạo HS. Toán Luyên HS, Phụ đạo HS. Toán Luyên HS, Phụ đạo HS. Toán Luyên HS, Phụ đạo HS. Địa lí Luyên HS, Phụ đạo HS.
Tiếng việt Tập làm văn Chính tả Tập làm văn Tiếng anh
Tiếng việt Âm nhạc Tập làm văn Tiếng anh Toán
Sinh hoạt Sinh hoạt Âm nhạc Kĩ thuật Tập làm văn
Sinh hoạt Sinh hoạt