Thời gian làm việc chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016

Tháng Mười Một 29, 2015 2:44 chiều

Sáng thứ Sáu, đúng 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7 năm 2015 tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt tại trường để họp hội đồng chuẩn bị cho năm học mới 2015 – 2016
Die studentinnen und studenten fllten bgen zur selbsteinschtzung aus, schreib-essay.com prften in gruppen die vorgestellten kriterien mit blick auf china und engagierten sich in einem planspiel.