Giới thiệu

Trường Tiểu học Dương Phong được thành lập từ năm 1999 trên cơ sở tách từ trường THCS Dương Phong, Từ đó đến nay nhà trường đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ các năm học

Từ năm 2001 trở về trước, điều kiện cơ sở vật chất còn nghèo nàn, thiếu thốn, các phòng học đều là nhà tạm tranh tre, nứa là, bàn ghế của giáo viên và học sinh còn thiếu, không đúng quy cách. Đội ngũ giáo viên thiếu về số lượng và chủng loại, trình độ tay nghề và chuyên môn không đồng đều. Từ năm 2012 đến nay có sở vật chất  nhà trường được trang bị tương đốí đầy đủ , đến năm 2010 đưa vào sử dụng 1 nhà 2 tầng gồm 8 phòng học phục vụ cho việc dạy và học. Những năm gần đây nhà trường luôn đạt danh hiệu Tiên tiến. Đến tháng 12 năm 2012 nhà trường vinh dự được đón nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

check the website IMG_0010 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0032

Nhà trường đã tổ chức cho các em học sinh đọc sách hưởng ứng Ngày hội đọc năm học 2014 – 2015

IMG_0013