Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU ; Năm học 2015 – 2016

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠCH THÔNG      THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG PHONG          Năm học 2015 -2016 Thứ LỚP 1 LỚP 2 LỚP 3 LỚP 4 LỚP…

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5/1 Giáo viên chủ nhiệm : Lê Thu Thủy Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Chính tả Địa lí 2 Tiếng Anh Toán Tin học Toán

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4 Giáo viên chủ nhiệm :Ha Thi Gai Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Đạo đức Tập đọc Toán Tiếng Anh 2 Âm nhạc Luyện từ& Câu Toán Khoa…

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3/1 Giáo viên chủ nhiệm : Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn 2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ…

Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1/1 Giáo viên chủ nhiệm :  Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ Luyện Âm nhạc Tiếng Việt Luyện Thể dục Tiếng Việt 2 Toán Tự nhiên và xã…